Εργαστήρια Νευροφυσιολογίας, Ηλεκτρομυογραφίας και Νευροαγγειολογίας

Εργαστήρια Κλινικού Τμήματος

Στα Εργαστήρια Νευροφυσιολογίας, Ηλεκτρομυογραφίας και Νευροαγγειολογίας διεξάγονται ηλεκτρομυογραφήματα, νευρογραφήματα, εγκεφαλογραφήματα, μελέτη ύπνου, προκλητά δυναμικά,  υπερηχογραφήματα κτλ. 

Εξειδεικευμένα εργαστήρια λειτουργούν στις 5 Νευρολογικές Κλινικές του Κλινικού Τμήματος του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου:

 

 

 

Related Articles
winner