ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Σε περίπτωση όπου ασθενής επιθυμεί να εκφράσει παράπονο για οποιοδήποτε μέρος της εμπειρίας του στο Ινστιτούτο, μπορεί να το πράξει γραπτώς μέσω ειδικού εντύπου το οποίο είναι διαθέσιμο και από το χώρο υποδοχής των κλινικών, ή τον κεντρικό χώρο υποδοχής του Ινστιτούτου. Όλα τα παράπονα θα πρέπει να γίνονται γραπτώς και θα πρέπει να τοποθετούνται στο  κουτί παραπόνων/εισηγήσεων που βρίσκεται στον κεντρικό χώρο υποδοχής του Ινστιτούτου ή να στέλλονται ηλεκτρονικά στο [email protected].  Ανώνυμα παράπονα δεν εξετάζονται.  Όλα τα παράπονα εξετάζονται από το Λειτουργό παραπόνων του Ινστιτούτου ο οποίος μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επικοινωνεί με τον/την παραπονούμενο/νη προσφέροντας σχετικές λύσεις.

Ασθενείς οι οποίοι δεν είναι ευχαριστημένοι με τις προτεινόμενες από το Λειτουργό παραπόνων λύσεις μπορούν να αποταθούν σε μία εκ των ανεξάρτητων Επαρχιακών Επιτροπών Εξέτασης Παραπόνων Ασθενών.  Τα στοιχεία επικοινωνίας των εν λόγω επιτροπών είναι αναρτημένα στο χώρο υποδοχής του κλινικού τμήματος.  

 

Related Articles
winner