Neurological Centres

Κέντρα αριστείας και αναφοράς για νευρολογικές και γενετικές παθήσεις στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου

Το ΙΝΓΚ έχοντας ως βασικό πυλώνα της αποστολής του την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ασθενείς με νευρολογικές και γενετικές παθήσεις, και αφού έχει πετύχει πλήρη διαπίστευση των κλινικών του υπηρεσιών από τον διεθνή οργανισμό CHKS, αποφάσισε να καθιερώνει τα κέντρα αριστείας και αναφοράς για νευρολογικές και γενετικές παθήσεις, τα οποία έχουν τύχει ή είναι στη διαδικασία αναγνώρισης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Τα κέντρα αυτά βασίζονται στις ήδη οργανωμένες πολυθεματικές ομάδες και  την εξειδίκευση που έχει καθιερωθεί στο ΙΝΓΚ τα τελευταία 30 χρόνια. 

Γενικές Πληροφορίες για ασθενείς - Θάλαμος, Φαρμακείο, Φυσιοθεραπεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες

Πληροφορίες για ασθενείς με νευρομυϊκές και χρόνιες αυτοάνοσες νευρολογικές ασθένειες σχετικά με τα εμβόλια κατά του SARS CoV-2 

Πληροφορίες για άτομα με επιληψία σχετικά με τα εμβόλια κατά του COVID-19

Στο ΙΝΓΚ λειτουργεί η μεγαλύτερη και πιο εξειδικευμένη κλινική για ασθενείς με αυτοάνοσες και φλεγμονώδεις παθήσεις του εγκεφάλου όπως η Πολλαπλή Σκλήρυνση, αλλά και διάφορες μορφές μυελίτιδας και εγκεφαλίτιδας. Παρέχονται όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις και οι πιο εξειδικευμένες θεραπείες σε εξωτερικούς και σε εσωτερικούς ασθενείς με βάση συγκεκριμένα πρωτόκολλα που ισχύουν διεθνώς. Σχετική βασική, μεταφραστική και κλινική έρευνα που αφορά τις παθήσεις αυτές διενεργείται στις κλινικές και στα εργαστήρια του ΙΝΓΚ. 

 

Πληροφορίες για ασθενείς με νευρομυϊκές και χρόνιες αυτοάνοσες νευρολογικές ασθένειες σχετικά με τα εμβόλια κατά του SARS CoV-2

Το ΙΝΓΚ παρέχει εξειδικευμένη διάγνωση και θεραπεία σε ασθενείς με παθήσεις όπως η Νόσος Πάρκινσον, παρκινσονικά σύνδρομα, η Νόσος του Huntington, Δυστονίες, Αταξίες και άλλες.  Η αντιμετώπιση των ασθενών στηρίζεται σε πολυθεματική ομάδα που αποτελείται από νευρολόγους, κλινικούς γενετιστές, κοινωνικό λειτουργό, φυσιοθεραπευτές, λογοπαθολόγο και ψυχολόγο. 
Σχετική βασική, μεταφραστική και κλινική έρευνα που αφορά τις παθήσεις αυτές διενεργείται στις κλινικές και στα εργαστήρια του ΙΝΓΚ. Το ΙΝΓΚ βρίσκεται στη διαδικασία έγκρισης για να γίνει πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αναφοράς για σπάνια νοσήματα (ERN-rare) πολλά από τα οποία αφορούν σε κινητικές διαταραχές. 

 

Στο ΙΝΓΚ λειτουργεί εξειδικευμένο κέντρο νόσου Αλτζχαίμερ και άλλων ανοϊκών διαταραχών. Παρέχεται εξειδικευμένη διαγνωστική διερεύνηση και αντιμετώπιση σπάνιων μορφών άνοιας μέσα από το εργαστήριο νευροφυσιολογίας και νευρογενετικής αλλά και πολυθεματική ομάδα σε συνεργασία με κοινωνικούς λειτουργούς, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και νευροψυχολόγους.
Σχετική βασική, μεταφραστική και κλινική έρευνα που αφορά τις παθήσεις αυτές διενεργείται στις κλινικές και στα εργαστήρια του ΙΝΓΚ.
Το Κέντρο άνοιας συμμετέχει ενεργά και στη πολυθεματική ομάδα για την επικαιροποίηση του εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την άνοια. 

 

Στο ΙΝΓΚ λειτουργεί εξειδικευμένο κέντρο διάγνωσης και θεραπείας επιληπτικών διαταραχών. Το κέντρο υποστηρίζεται από μοναδικά στη Κύπρο εργαστήρια ηλεκτροφυσιολογίας και καταγραφής ύπνου και νευρογενετικής. Παρέχονται εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις όπως  πολύωρη καταγραφή του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΗΕΓ) για σκοπούς διαγνωστικούς ή προ-εγχειρητικής εκτίμησης ενώ εφαρμόζεται ερεθισμός του πνευμονογαστρικού νεύρου με τοποθέτηση διεγέρτη (VNS).
Η αντιμετώπιση των ασθενών ολοκληρώνεται μέσα από τη συνεργασία πολυθεματικής ομάδας αλλά και την εξασφάλιση πρόσβασης ασθενών διαθέσιμες σε πρωτοποριακές θεραπείες. 
Πρόσφατα το  Κέντρο Επιληψίας έγινε αποδεκτό σαν συνδεόμενο μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αναφοράς για επιληπτικές διαταραχές (ERN-Epilepsy/ EpiCare) που εδρεύει στο Παρίσι και στο οποίο συμμετέχουν  κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα από όλη την Ευρώπη με σκοπό τη συνεχή συνεργασία για την αντιμετώπιση ενδιαφερόντων περιστατικών. 

Πληροφορίες για άτομα με επιληψία σχετικά με τα εμβόλια κατά του COVID-19

Το Κέντρο Ιατρικής Γενετικής παρέχει κλινική αξιολόγηση, διερεύνηση, διαχείριση και συμβουλευτική για όλo τo φάσμα των γενετικών νοσημάτων. Γενικότερα τα γενετικά νοσήματα αφορούν κληρονομικές παθήσεις, συγγενείς ανωμαλίες, κληρονομικές μορφές καρκίνου, σύνδρομα που συνδυάζονται με κρανιοπροσωπικές δυσμορφίες, διαταραχές σωματικής ανάπτυξης, γενετικές οφθαλμοπάθειες και καρδιοπάθειες, νευρογενετικές και νευρομυικές παθήσεις, διαταραχές συμπεριφοράς και φάσματος αυτισμού, σκελετικές δυσπλασίες καθώς και γενετικές μορφές δερματοπαθειών. Στο Κέντρο αξιολογούνται επίσης περιστατικά υπογονιμότητας, εγκυμοσύνων στις οποίες ανευρίσκονται συγγενείς ανωμαλίες στο έμβρυο ή εγκυμοσύνων που απαιτούν προγεννητικό έλεγχο. Η διερεύνηση διεξάγεται από τον Κλινικό Γενετιστή και Παιδίατρο του τμήματος, Δρ. Γεώργιο Ταντελέ και την ομάδα του. Ακολουθείται ολιστική και συστηματική διαγνωστική προσέγγιση που περιλαμβάνει διάφορα στάδια με τελικό στόχο την διαπίστωση πιθανού γενετικού νοσήματος και την περαιτέρω διαχείριση του.

Το Τμήμα Κλινικής Γενετικής συμμετέχει σαν πλήρες μέλος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς ITHACA (ERN-ITHACA). Το Δίκτυο που εδρεύει στο Παρίσι, αποτελείται απο μία ομάδα ιδιαίτερα εξειδικευμένων ιατρών από όλη την Ευρώπη που ειδικεύονται σε σπάνιες συγγενείς ανωμαλίες και νοητική υστέρηση. Η συμμετοχή στο Δίκτυο διευκολύνει την διάγνωση και την αντιμετώπιση σπάνιων νοσημάτων. Επιτρέπει επίσης τη διεξαγωγή στοχευμένων γενετικών ελέγχων με νέες γενετικές τεχνικές, καθώς και την αναζήτηση καινούργιων θεραπείων.

Related Articles
winner