ΣΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, Στο DNA μας η πρόκληση - εξέλιξη

Αναμφίβολα η φετινή χρονιά έφερε προκλήσεις και δοκιμασίες για τον καθένα μας ξεχωριστά, για το κοινωνικό σύνολο και για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αντιμετωπίσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, οι οποίες συνεχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινότητά μας αλλά και τα μελλοντικά μας σχέδια, με άγνωστη χρονική διάρκεια. Πολλοί και διαφορετικοί τομείς έχουν επηρεαστεί από τα επακόλουθα της πανδημίας. Ακούμε διαρκώς για τη «νέα κανονικότητα» με την οποία καλούμαστε όλοι να εναρμονιστούμε. Η εκπαίδευση δε θα μπορούσε να εξαιρεθεί από αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων. Πέραν των μέτρων προστασίας, η παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα ήρθε αντιμέτωπη με ραγδαίες εξελίξεις και αλλαγές, οι οποίες απαιτούν την εξεύρεση και εφαρμογή εναλλακτικών και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και εκμάθησης.  Η χρήση του διαδικτύου και της τεχνολογίας ευρύτερα, για εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς σκοπούς πιθανόν να ξεπεράσει σε σύντομο χρονικό διάστημα τη χρήση της τεχνολογίας για σκοπούς ψυχαγωγίας, όπως είχαμε συνηθίσει, κυρίως με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η υιοθέτηση της τεχνολογίας είναι απαραίτητη πλέον σε κάθε στάδιο της εκπαίδευσης.

 

«Mεταλλάξεις» στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Στη Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου (ΣΜΙΚ), κινούμενοι σε έναν τομέα όπου οι προκλήσεις προσφέρουν πάντοτε ευκαιρίες για εξέλιξη και επενδύοντας στην έρευνα και στην καινοτομία, στοιχεία τα οποία συνθέτουν το DNA του Ιδρύματος, έχουμε παρέμβει κάνοντας τις δικές μας «μεταλλάξεις» οι οποίες εμπλουτίζουν τη «βιοποικιλότητα» της προσφοράς μας στην εκπαίδευση της νέας γενιάς επιστημόνων. Είμαστε απόλυτα εφοδιασμένοι για αυτή την εξέλιξη και την αναμέναμε προτού παραστεί η ανάγκη και κυρίως προτού επιβληθεί. 


Στη ΣΜΙΚ συνεχίστηκε κανονικά η παρακολούθηση των μαθημάτων των φοιτητών μας, αφού η έγκαιρη προετοιμασία, μας επέτρεψε να κάνουμε μια άμεση μετάβαση στα διαδικτυακά μαθήματα, τα οποία ξεκίνησαν το Μάρτιο και συνεχίζουν για το νέο ακαδημαϊκό έτος και μέχρι το τέλος του χειμερινού εξαμήνου. Επιπρόσθετα, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες εντός του οργανισμού, ώστε να λειτουργήσει απρόσκοπτα η έρευνα των φοιτητών, τόσο το εργαστηριακό μέρος όσο και το βιβλιογραφικό. Επιπλέον ενέργειες, όπως είναι οι διαδικτυακές ημέρες ενημέρωσης και οι τηλεδιασκέψεις μεταξύ καθηγητών και φοιτητών, έχουν καθιερωθεί. Τα επιστημονικά συνέδρια στα οποία καλούνταν να συμμετέχουν οι διδακτορικοί μας φοιτητές και οι καθηγητές της ΣΜΙΚ, πραγματοποιούνται πλέον διαδικτυακά, επιτρέποντας τη συμμετοχή και τις παρουσιάσεις των ερευνητών μας σε γεωγραφικά ευρύτερα ακροατήρια. Συνεχίζουμε να εκπροσωπούμε την Κύπρο ως ενεργά μέλη της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, ενώ ταυτόχρονα διευρύνουμε τις συνεργασίες μας με ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Στη ΣΜΙΚ φέτος, είχαμε την πρώτη διαδικτυακή εκδήλωση για ενημέρωση και καλωσόρισμα των νέων μας φοιτητών με την ταυτόχρονη παρουσία συμμετεχόντων από Ευρώπη, Αραβικές χώρες και Αφρική. Παρόλες τις προκλήσεις της εποχής για τα ΑΕΙ, φέτος έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό ξένων φοιτητών οι οποίοι έχουν επιλέξει τη ΣΜΙΚ για τη μεταπτυχιακή τους εκπαίδευση, επισφραγίζοντας τη συνεχιζόμενη διεθνοποίηση της Σχολής.


Προστασία δε σημαίνει μείωση της εμπειρίας των φοιτητών

Το σημαντικότερο προνόμιο για τους φοιτητές της ΣΜΙΚ, είναι η παρουσία τους στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ). Η φυσική παρουσία σε ένα χώρο ο οποίος συνδυάζει την έρευνα, τις υπηρεσίες και την εκπαίδευση, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της προετοιμασίας του φοιτητή και της εξέλιξής του σε επαγγελματία επιστήμονα. Η πραγματική εργασιακή εμπειρία στα κλινικά και εργαστηριακά τμήματα του Ινστιτούτου αποτελεί το στοιχείο διαφοροποίησης των αποφοίτων μας. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να λειτουργήσει απρόσκοπτα τόσο η εργαστηριακή όσο και η βιβλιογραφική έρευνα των φοιτητών. Οι εργαστηριακές μελέτες των φοιτητών μας συνεχίστηκαν, μόλις το επέτρεψαν οι συνθήκες μετά την περίοδο του υποχρεωτικού εγκλεισμού (lockdown), με όλα τα μέτρα ασφάλειας και αποστασιοποίησης τα οποία εφάρμοζαν εξαρχής τα τμήματα του ΙΝΓΚ. Οι παρουσιάσεις των διδακτορικών διατριβών γίνονται κανονικά αλλά με μικρότερα ακροατήρια και με διαδικτυακή σύνδεση εξεταστών από το εξωτερικό. 


Το γεγονός ότι τα ακροατήρια της ΣΜΙΚ, λόγω και της φύσης της Σχολής, είναι μικρά, μας επέτρεψε, τη φυσική παρουσία των φοιτητών για την εξεταστική περίοδο, λαμβάνοντας όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας και αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των φοιτητών, θέμα το οποίο έχουν να αντιμετωπίσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα με μεγάλα ακροατήρια σε κάθε πρόγραμμα σπουδών.


Κύριο μέλημά μας είναι η αδιάκοπη προσφορά ποιοτικής και εξελισσόμενης εκπαίδευσης στη νέα γενιά επιστημόνων. Διασφαλίζουμε την προστασία των φοιτητών μας, προσφέροντας τους την εκπαίδευση εξ αποστάσεως εκεί και όπου είναι εφικτό αλλά και εγκεκριμένο από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, ενώ δεν στερούμε από τους φοιτητές μας το προνόμιο της παρουσίας τους στα εργαστήρια του ΙΝΓΚ, όπου πέραν της επιστημονικής εμπειρίας, θα αποκομίσουν εμπειρία στην ώριμη και επαγγελματική αντιμετώπιση δύσκολων συνθηκών εν μέσω πανδημίας. Οι φοιτητές της ΣΜΙΚ είναι επιστήμονες, οι οποίοι μέσα από την εμπειρία αυτή, την καθοδήγηση της Σχολής και των καθηγητών τους, έχουν εναρμονιστεί με τα νέα γεγονότα εργασίας. Άλλωστε είναι από τους λίγους φοιτητές του κλάδου των βιοϊατρικών επιστημών στην Κύπρο, οι οποίοι μπορούν περήφανα να δηλώνουν ότι σπούδασαν στο κέντρο αναφοράς το οποίο εμπιστεύτηκε το Κράτος όταν ήρθε η σειρά της Κύπρου να βρεθεί αντιμέτωπη με τον ιό COVID-19.

 

Για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα φοίτησης και την υποβολή αιτήσεων για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2021-22: 
www.cing.ac.cy/csmm/ 
csmm@cing.ac.cy
Γραφείο Εκπαίδευσης 22 392840

 

Other News
winner