ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, Διεθνοποίηση του ΙΝΓΚ και της ΣΜΙΚ

Στην προμετωπίδα των προσπαθειών για προώθηση της Κύπρου ως κέντρου παροχής έρευνας και εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή και σε Κύπριους της Διασποράς και παιδιά εγκλωβισμένων βρίσκεται το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου καθώς και η Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου, όπως προβλέπεται από τα μνημόνια συνεργασίας που υπεγράφησαν πρόσφατα, με το Υπουργείο Εξωτερικών και το Γραφείου του Επιτρόπου Προεδρίας για ανθρωπιστικά θέματα.


Συγκεκριμένα, το πρώτο μνημόνιο υπεγράφη στις 9 Φεβρουαρίου ανάμεσα στο Υπουργείο Εξωτερικών και το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) και τη Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου (ΣΜΙΚ). Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Γενικός Εκτελεστικός Ιατρικός Διευθυντής του ΙΝΓΚ, Καθ. Λεωνίδας Φυλακτού.

Σκοπός του Μνημονίου, που τέθηκε άμεσα σε ισχύ για αρχική περίοδο δύο ετών, είναι η θεσμοθέτηση της συνεργασίας για την υλοποίηση ενός φάσματος στοχευμένων δράσεων, όπως είναι, ανάμεσα σε άλλα, η παραχώρηση, με χορηγία του Υπουργείου Εξωτερικών, αριθμού υποτροφιών σε φοιτητές από χώρες της περιοχής σε μεταπτυχιακά προγράμματα της ΣΜΙΚ στους τομείς της Μοριακής Ιατρικής, Ιατρικής Γενετικής και της Νευροεπιστήμης, η συνεργασία για την ανάπτυξη και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων του ΙΝΓΚ/ΣΜΙΚ, και, η εγκαθίδρυση ή/και ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας του ΙΝΓΚ και της ΣΜΙΚ με χώρες της Μέσης Ανατολής.

Όπως ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης κατά την τελετή υπογραφής, το εν λόγω Μνημόνιο εντάσσεται στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών με τρίτες χώρες, και, αναμένεται ότι θα συμβάλει, πιο συγκεκριμένα, στην περαιτέρω ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων και δεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής.

Το δεύτερο μνημόνιο υπεγράφη στις 22 Φεβρουαρίου 2021, μεταξύ του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας, του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) και της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου (ΣΜΙΚ), για την ενίσχυση των σχέσεων και στήριξη των Κύπριων της Διασποράς και των παιδιών εγκλωβισμένων γονέων.

Το Μνημόνιο, το οποίο υπέγραψαν ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου και ο Γενικός Εκτελεστικός Ιατρικός Διευθυντής του ΙΝΓΚ Καθ. Λεωνίδας Φυλακτού,  καλύπτει δράσεις των δυο μερών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, για τη στήριξη των Κυπρίων της Διασποράς καθώς και των παιδιών εγκλωβισμένων γονέων, όπως επίσης δράσεις των δυο μερών και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ), της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Νέων Αποδήμων Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ), σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα σε άλλα, το Μνημόνιο περιλαμβάνει την παραχώρηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου του ΙΝΓΚ, συνεργασίες για την ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων και άλλων δράσεων και διεκδίκηση ευκαιριών για αξιοποίηση εγχώριων, ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών κονδυλίων καθώς και την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των Επιστημόνων, Ιατρών και Ακαδημαϊκών του ΙΝΓΚ/ΣΜΙΚ με τους Επιστήμονες, Ιατρούς και Ακαδημαϊκούς Κύπριους της Διασποράς. 

Ο Επίτροπος Προεδρίας, κ. Φώτης Φωτίου, ευχαρίστησε το ΙΝΓΚ, ως ένα από τους βασικούς συνεργάτες και υποστηρικτές του Γραφείου Επιτρόπου, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας αυτής, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά των αποδήμων μας, έτσι ώστε με τα διάφορα εκπαιδευτικά και άλλα προγράμματα που προσφέρονται καθώς και μέσα από την έρευνα, να τους κρατήσουμε κοντά στις ρίζες τους, την ιστορία, κουλτούρα και πολιτισμό τους.  

Παράλληλα, ο Επίτροπος Προεδρίας εξήρε την καθοριστικής σημασίας συνεργασία που ήδη υπάρχει μεταξύ του ΙΝΓΚ και του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας σε θέματα Αγνοουμένων.

Κλείνοντας ο κ. Φωτίου επεσήμανε τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης και ενδυνάμωσης αυτής της συνεργασίας τόσο για τη Διασπορά μας όσο και για τους φοιτητές που προέρχονται από το σχολείο του Ριζοκαρπάσου.

Καλωσορίζοντας τον Επίτροπο κ. Φωτίου ο καθ. Φυλακτού, δήλωσε ιδιαίτερα περήφανος για την υπογραφή του μνημονίου και ανέφερε ότι «οι απόδημοι και τα παιδιά των εγκλωβισμένων είναι πάντα στη σκέψη μας και θα θέλαμε να συμβάλουμε και εμείς στην εκπαίδευσή τους μέσα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου, αλλά και μέσα από άλλες ερευνητικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες». 

Κλείνοντας, ο καθ. Φυλακτού ανέφερε ότι «το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας είναι ένας πολύ καλός συνεργάτης, συνεργασία η οποία μετρά πολλά χρόνια, και είμαι σίγουρος ότι η σχέση αυτή που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δυο φορέων θα ενδυναμωθεί ακόμη περισσότερο, με τη δημιουργία του νέου αυτού μνημονίου, το οποίο θα επιφέρει κοινωνικό-οικονομικά οφέλη στη χώρα μας, στους απόδημούς μας αλλά και στα παιδιά των εγκλωβισμένων μας».

   
Other News
winner