Πληροφορίες για ασθενείς με νευρομυϊκές και χρόνιες αυτοάνοσες νευρολογικές ασθένειες σχετικά με τα εμβόλια κατά του SARS CoV-2

Καθώς άρχισαν ήδη από τα τέλη Δεκεμβρίου 2020 οι πρώτοι εμβολιασμοί εναντίον του SARS CoV-2 στην Ευρώπη και στη Κύπρο, έχουν δημιουργηθεί πολλά ερωτήματα μεταξύ των ασθενών με νευρομυϊκές, άλλες χρόνιες και κυρίως αυτοάνοσες νευρολογικές παθήσεις,  για την καταλληλότητα και ασφάλεια των εμβολίων, ειδικά στη  περίπτωση που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, που συχνά  περιλαμβάνει ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.

Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να δώσουμε κάποιες πληροφορίες και απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που λαμβάνουμε από τους ασθενείς μας με βάση τα σημερινά διεθνή δεδομένα καθώς επίσης και εισηγήσεων άλλων ειδικών για τις παθήσεις αυτές.

Οι πληροφορίες αφορούν  ασθενείς με μυασθένεια gravis, πολλαπλή σκλήρυνση, ασθενείς με άλλα συναφή χρόνια αυτοάνοσα νευρολογικά προβλήματα όπως η χρόνια φλεγμονώδης πολυνευροπάθεια CIDP, η NMO και άλλα, καθώς και ασθενείς με κληρονομικά και εκφυλιστικά νευρομυϊκά νοσήματα όπως οι κληρονομικές νευροπάθειες και οι μυοπάθειες και η πλαγία μυοατροφική σκλήρυνση (ALS).

Τονίζεται ότι στην παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία σχετικά με τον εμβολιασμό έναντι του  SARS CoV-2  σε ασθενείς με τις συγκεκριμένες νευρολογικές νόσους. Συνεπώς, οι εισηγήσεις μας βασίζονται στα στοιχεία της βιβλιογραφίας που αφορούν άλλα εμβόλια όπως αυτό της γρίπης H1N1, και σε εισηγήσεις άλλων οργανισμών.

Πληροφορίες

Other News
winner