ΔΙΕΘΝΗΣ EΡΕΥΝΑ, Ψυχολογικές επιδράσεις COVID

Συμμετοχή του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ)  σε ερευνητικό πρόγραμμα για την αξιολόγηση των ψυχολογικών επιδράσεων της πανδημίας COVID-19 που διεξήχθη από το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Στην διεθνή αυτή έρευνα συμμετείχαν 9565 άτομα από 78 διαφορετικές χώρες και 15 διαφορετικές γλώσσες. Το προσωπικό του ΙΝΓΚ, το οποίο είναι Κέντρο Αναφοράς διαγνωστικών εξετάσεων για τη νόσο, κλήθηκε να συμμετάσχει εθελοντικά και να συμπληρώσει σχετικό ερωτηματολόγιο με πρωτοβουλία του συνεργάτη του Κέντρου στη μελέτη αυτή, Καθηγητή Σάββα Παπακώστα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επικρατούσα κατάσταση, ώστε να αξιολογήσει επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική́ υγειά και στην ποιότητα ζωής των πολιτών. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό  PLoS One τον περασμένο Δεκέμβριο, ανέδειξαν ότι το 10% του πληθυσμού επηρεάστηκε αρνητικά από τα περιοριστικά μέτρα σε σχέση με την ψυχική τους υγεία. Ως κύριες επιπτώσεις καταγράφηκαν η αρνητική διάθεση, το άγχος, καταθλιπτικές συμπεριφορές και μια απαισιόδοξη άποψη για την κοινωνία γενικά.  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η μελέτη εξέτασε συστηματικά γνωστούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη ψυχική υγεία και ανέδειξε ως σημαντικότερους δύο: Την μείωση ή απώλεια εισοδημάτων σε σχέση με τα επίπεδα προ της πανδημίας, και την έλλειψη πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες και αγαθά. Από την άλλη πλευρά αναγνωρίστηκαν και παράγοντες οι οποίοι υποβοήθησαν την διατήρηση ή και βελτίωση της ψυχικής υγείας και συγκεκριμένα οι ακόλουθοι: Η ύπαρξη κοινωνικών δικτύων υποστήριξης, υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και η δυνατότητα ευέλικτης προσαρμογής σε καταστάσεις. Επιπλέον όμως, η διεθνής αυτή ομάδα εντόπισε ηπιότερα προβλήματα σε μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων που έφθασε το 50%. Επομένως, τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν από αρμόδιους φορείς για τις ανάγκες των πολιτών και να οδηγήσουν στην εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης, διαχείρισης και στήριξης.

 

Impact of COVID-19 pandemic on mental health: An international study.
Gloster AT, Lamnisos D, Lubenko J, Presti G, Squatrito V, Constantinou M, Nicolaou C, Papacostas S, Aydın G, Chong YY, Chien WT, Cheng HY, Ruiz FJ, Garcia-Martin MB, Obando-Posada DP, Segura-Vargas MA, Vasiliou VS, McHugh L, Höfer S, Baban A, Dias Neto D, Nunes da Silva A, Monestès JL, Alvarez-Galvez J, Paez-Blarrina M, Montesinos F, Valdivia-Salas S, Ori D, Kleszcz B, Lappalainen R, Ivanović I, Gosar D, Dionne F, Merwin RM, Kassianos AP, Karekla M. PLoS One. 2020 Dec 31;15(12):e0244809. doi: 10.1371/journal.pone.0244809. eCollection 2020.PMID: 33382859 Free PMC article. 

Other News
winner